Het is voor veel organisaties van groot belang om in de zoekresultaten zichtbaar te zijn. Liefst in de top5!

SEO staat voor Search Engine Optimization oftewel zoekmachineoptimalisatie. Zoekmachines ( Google, Bing en Yahoo) speuren dagelijks het web af om webpagina’s te indexeren. Vervolgens bepalen zoekmachines welke inhoud wordt getoond als een bezoeker een zoekopdracht doet. Een (regelmatige) SEO technische analyse kan hier veel in betekenen. Zoekmachine optimalisatie is nodig om die ‘ranking’ te bewerkstelligen en vast te houden.

Zoekresultaten

Een SEO analyse heeft als doel websites en webpagina’s zo goed mogelijk in te richten zodat goede posities in de natuurlijke zoekresultaten behaald worden. Behalve de SEO-technische aspecten zijn de kwaliteit van de content en de gebruikerservaring van belang.

Voor SEO geldt ook dat een procesmatige aanpak het beste resultaat oplevert. Continue monitoring van performance en regelmatige diagnose van crawl- en indexering door de zoekmachines betekent dat tijdig de nodige aanpassingen gedaan kunnen worden.

SEO analyse & advies

Een technische analyse gaat altijd gepaard met een gesprek vooraf en na oplevering.

We bespreken samen huidige knelpunten, verwachtingen en doelstellingen.

Het SEO advies rapport lichten we altijd ‘live’ toe aan de hand van de belangrijkste bevindingen.

Grondige analyse

Regelmatige analyse van diverse SEO factoren is belangrijk. Zeker als er veel ‘beweging’ op een website is, als content regelmatig geupdate wordt, functionaliteiten worden toegevoegd en de menustructuur vaak wijzigt.

Soms kan het handig zijn om een totaalanalyse te laten uitvoeren. Hiermee kan de website weer in topvorm gebracht worden. Daarna is het zaak een aantal controles regelmatig (liefst maandelijks) te blijven doen om het resultaat vast te houden.

  • SEO techniek en Performance

  • Analyse van het linkprofiel

  • Marktanalyse: zoektermen, zoekvolumes en trends

  • Concurrentieanalyse

  • Kwaliteit van content

  • Usability en een check op functionaliteiten