SEO – Content – Social Media

Met inbound Marketing zorgen we ervoor dat we de kwaliteiten die een organisatie in huis heeft op het web zichtbaar (en ook vindbaar) zijn. Door SEO, Contentmarketing & management en inzet van Social Media in de marketingstrategie te verankeren jagen we meer dan alleen ‘omzet’ en ‘winst’ na. Zonder een goede online reputatie valt een organisatie in het digitale tijdperk al snel door de mand.

De pijlers van de inbound marketing visie:

 1. SEO (vindbare website, vindbare content)
 2. Content (organisatie > de  boodschap)
 3. Social Media (zichtbaar zijn en dialoog aangaan)
 4. Resultaatmonitoring (maandelijks sturen op het resultaat)

Het resultaat van Inbound Marketing staat of valt met de juiste inrichting en aansturing van het proces. Daarbij is de welbekende Deming cycle  een enorm hulpmiddel.

Plan-Do-Check-Act

William Edwards Deming ontwikkelde de “PDCA Cycle’ in de jaren 50. Deze wordt gebruikt als controlemiddel om de kwaliteit van processen in een organisatie te bewaken.PDCA staat voor Plan, Do, Check en (re-) Act. De Deming Cycle is op macro- en microniveau te gebruiken.

Inbound Marketing is cyclisch
 • 1. PLAN

  De strategie, het plan van aanpak zijn het startpunt. Zonder richtlijnen en doelstellingen zijn we stuurloos.

 • 2. DO

  Aan de slag met expertisegebieden SEO (zoekmachine optimalisatie), SEM (zoekmachine marketing), Content (creatie, publicatie, marketing en beheer) en Social Media (beheer en campagnes).

 • 3. CHECK

  Monitor het resultaat. Een inbound marketer zorgt voor de analyse van de SEO (technische) status, het internet resultaat (sitebezoek, conversie) en social media monitoring tools (online sentiment rondom organisatie, product of dienst). Voortgangsanalyse van activiteiten hoort hier ook thuis.

 • 4. ACT

  Op basis van de inzichten die de analyse van het resultaat bieden worden activiteiten (bij-)gestuurd en kunnen doelstellingen eventueel aanscherpt worden. Door inbound marketing op deze cyclische manier te benaderen vermijden we het ad-hoc inzetten van allerlei activiteiten en campagnes. We blijven zicht houden op inzet, inzicht, kosten, de doelstellingen en het gewenste resultaat.