Als over een nieuwe website wordt gedacht, blijkt de content(strategie) vaak het zwaartepunt van het project. Er komt veel bij kijken: communicatie en marketing richtlijnen uitzetten, contentkwaliteit beoordelen en doelen stellen, migratieplan van bestaande content en creatie van nieuwe content..om maar wat te noemen. Het is een proces van inventariseren en analyseren, planning en resultaatmonitoring (op paginaniveau).

Welke content?

In de meeste gevallen is er sprake van bestaande (oude) content. Een inventarisatie hiervan is op zijn plaats. Goedlopende ‘oude’ content hoort in het contentplan thuis.  De keuze van onderwerpen en subthema’s staat centraal waarbij het websitedoel leidend is. We onderzoeken het online zoekgedrag en bepalen welke hoofd- en subthema’s uitgewerkt moeten worden. Met een sitemap kan de content logisch gerangschikt worden.

Hoeveel content?

Hoeveel informatie bieden we, houden we de informatie algemeen of is er behoefte aan uitbreiding met detailinformatie? Door zoektermonderzoek te doen krijgen we helder hoe doelgroepen naar de door hun gewenste informatie zoeken. Mensen zoeken niet alleen naar “depressie” maar ook naar “moeite met inslapen” en “negatieve gedachten”. Soms is algemene informatie niet voldoende.

Workshop

Bij het uitwerken van de contentaanpak is onze contentmatrix een goed hulpmiddel. Deze laat de dwarsverbanden zien tussen doelgroep, zoekfase en benodigde content. Door middel van 1 of meer workshops bouwen we de contentmatrix op en komen we tot een contentplan waarbij we niks aan het toeval overlaten!

Workshop Contentstrategie

Contentvormen

Zeker als meerdere doelgroepen moeten worden aangesproken kan er behoefte zijn aan meerdere vormen van een stuk content. Denk aan voorlichting in de vorm van een whitepaper voor een professional. Deze zelfde content is voor een client in de vorm van een video vaak beter geschikt.

In een explanimation kan een proces op een begrijpelijke manier verteld worden, denk aan de uitleg over een bepaald softwarepakket. Een infographic is geschikt om bijvoorbeeld statistieken op een aantrekkelijke manier te tonen.

Door (web-)teksten op deze manier van toegevoegde waarde te voorzien zullen online campagnes beter resultaat opleveren.

Rijke content en interactie

De content krijgt ook toegevoegde waarde door interactie te bieden:

  • reacties

  • recensies

  • beoordelingen

  • delen op social media kanalen

  • test of enquete

  • online vraagbaak (chat)

  • recensies

  • online aanmelden of registreren

Door (bepaalde delen van) de website van dit soort functionaliteit te voorzien ervaart de bezoeker meer service. Iedere doelgroep vertoont ander zoekgedrag. Door zoekterm onderzoek te doen krijg je daar gevoel voor. Zoektermonderzoek doe je niet alleen om teksten en webpagina’s te optimaliseren!

Zoekproces

Wij nemen het zoekproces dat de bezoeker doorloopt als uitgangspunt. Mensen bevinden zich eerst in de orientatatiefase waarin ze van zoeken naar algemene informatie. Na deze verkennende fase zullen de zoekopdrachten steeds gerichter worden.De website dient het gehele zoekproces in antwoorden te voorzien. Door onder andere zoektermonderzoek te doen krijg je meer gevoel voor zoekproces, thema’s en zoekopdrachten.